جوانان موتور محرک اعتراض‌های ضد دولتی در روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جوانان موتور محرک اعتراض‌های ضد دولتی در روسیه

مخالفان دولت در روسیه دوباره از مردم برای شرکت در اعتراضات آخر هفته دعوت کرده اند. موج اعتراض ها بر سر رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای مخالف در انتخابات محلی صورت گرفته است. دانش آموزان دانشگاه های برتر مسکو در این اعتراض ها نقشی کلیدی دارند. بسیاری از آنها بازداشت شده‌اند و سه نفرشان هم با اتهام های جدی روبرو هستند. اما برخورد شدید دولت با این اعتراض ها، دانش آموزان را برای اعتراض بیشتر تشویق کرده است.

سارا رینسفورد از مسکو گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط