شرق آلمان و غرب آلمان؛ بی اعتمادی به احزاب سنتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرق آلمان و غرب آلمان؛ بی اعتمادی به احزاب سنتی

تقریبا ۳۰ سال بعد از فروریختن دیوار برلین، هنوز هم تفاوت های سیاسی ملموسی میان آلمان شرقی و آلمان غربی قدیم وجود دارد. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا آ.اف.د در آلمان شرقی قدیم محبوب است و ممکن است در دو انتخابات محلی، بیشترین رأی را به دست بیاورد. جنی هیل خبرنگار بی بی سی به گورلیتس در ایالت ساکسونی رفته تا بفهمد دلیل این محبوبیت چیست. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط