باغ وحشی که پناهگاه گونه‌های در حال انقراض جهان است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باغ وحشی که پناهگاه گونه‌های در حال انقراض جهان است

بارها درباره مشکلات نگهداری از حیوانات، بخصوص گونه های در حال انقراض شنیده‌ایم. حیواناتی که بسرعت در حال از بین رفتن هستند. اما یک باغ وحش در فرانسه تلاش کرده این نگرانی را تا حدی برطرف کند. باغ وحش بووال به تازگی شاهد به دنیا آمدن نوزدان گونه های مختلف حیواناتی بوده که در آن نگهداری می شوند.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط