میراث رابرت موگابه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میراث رابرت موگابه

رابرت موگابه رئیس‌جمهوری پیشین زیمبابوه، در ۹۵ سالگی درگذشت. زمانی که آقای موگابه قدرت را در کشور تازه‌ تأسیسش در دست گرفت، یکی از امیدهای آینده آفریقا بود. اما او به تدریج به استبداد گرایید و زیمبابوه را دچار بحران سیاسی و اقتصادی کرد.

شینگای نیوکا، خبرنگار بی‌بی‌سی در هراره، پایتخت زیمباوه، نگاهی کرده به زندگی او

موضوعات مرتبط