تغییرات اقلیمی: تحقیقات جدید می‌گوید هر چه دولت‌ها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی خرج کنند، 4 برابر برگشت دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییرات اقلیمی: هر چه دولت‌ها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی خرج کنند، ۴ برابر برگشت دارد

  • 10 سپتامبر 2019 - 19 شهریور 1398

دهها نفر از رهبران سیاسی، اقتصادی و علمی جهان می گویند سرمایه گذاری برای مقاوم کردن تمدن‌های بشری در برابر بحران اقلیمی میتواند باعث هزاران میلیارد دلار صرفه جویی شود. این نتیجه‌گیری با هشدارهای تند همراه بود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.