کشف سیاره‌ای شبیه زمین با امکان حیات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف سیاره‌ای شبیه زمین با امکان حیات

درسیاره‌ای که بیش از هزار میلیون میلیون کیلومتر، یا ۱۱۱ سال نوری با ما فاصله دارد،‌ نشانه‌های از وجود آب پیدا شده است. دمای این سیاره بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگران است. دانشمندان امیدوارند که بتوانند نشانه‌هایی از وجود حیات هم در این سیاره پیدا کنند.

پالاب گوش، خبرنگار علمی بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط