ترامپ، سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار را ممنوع می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ، سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار را ممنوع می‌کند

به دنبال افزایش موارد مرگ و میر و بیماری مرتبط با کشیدن سیگارهای الکترونیکی یا ویپ در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفته قصد دارد سیگارهای الکترونیکی طعم دار را ممنوع کند. ۶ مورد مرگ و ۴۵۰ مورد مشکلات تنفسی در ارتباط با این نوع سیگارها گزارش شده است.

دیوید ویلیس گزارش می‌دهد.