آکسفام: کمکهای انساندوستانه بریتانیا به یمن، کمتر از درآمد فروش اسلحه به عربستان و امارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آکسفام: کمکهای انساندوستانه بریتانیا به یمن، کمتر از درآمد فروش اسلحه به عربستان و امارات

یک نهاد حقوق بشری می گوید کمکهای انساندوستانه بریتانیا به یمن، در مقایسه با درآمدش از فروش اسلحه به عربستان و امارات، ناچیز است. بیشتر کشته شدگان غیرنظامی در جنگ یمن، بر اثر حمله های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان جانشان را از دست داده‌اند. آکسفام می گوید این گزارش را به عمد همزمان با برگزاری نمایشگاه اسلحه در لندن منتشر کرده که عربستان، یکی از شرکت کنندگان آن است.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط