معلمی که خانه به خانه می‌رود تا بچه‌ها را به مدرسه برگرداند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معلمی که خانه به خانه می‌رود تا بچه‌ها را به مدرسه برگرداند

'رانی بهاتی' آموزگاری است که در هند، برای بازگرداندن کودکان کار به مدرسه تلاش می کند. او خانه به خانه در یک روستای کوچک نزدیک به پایتخت،' به سراغ پدر و مادرها می رود تا آن ها را قانع کند، به جای اجبار کودکانشان به کار، آنها را به مدرسه بفرستند. تلاش های او و همکارانش، باعث شده تاکنون بیش از پنجاه کودک به تحصیل تمام وقت بازگردند.