ابهام‌ها در مورد حمله به تاسیسات نفتی عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام‌ها در مورد حمله به تاسیسات نفتی عربستان

عربستان ضربه‌ای خورده که در تاریخ این کشور-بعد از تشکیل پادشاهی سعودی- سابقه نداشته است. یک حمله ناگهانی، پیچیده و موثر که به قلب اقتصاد این کشور صدمه ای جدی زد. تاسیسات نفتی بقیق و خریص بعد از این حمله، دست کم تا اطلاع ثانوی از کار افتاده. نتیجه، کاهش تولید پنج میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز، بیشتر از نیمی از تولیدات روزانه عربستان، پنج درصد نفت بازارهای جهانی. هنوز ریاض نتوانسته مشخص کند که از کجا خورده، اگرچه می گوید که مبدا حمله، منطقه تحت کنترل حوثی های یمن نبوده و قطعا سلاح به کار رفته، ایرانی است. آمریکا گفته در کنار عربستان می ایستند، اسرائیل گفته آماده روبرو شدن با سناریوی جنگ احتمالی میان ایران و آمریکاست. ایران دست داشتن در حمله را قویا رد کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد.