افزایش 165 درصدی بی خانمانها در بریتانیا در کمتر از یک دهه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش ۱۶۵ درصدی بی خانمانها در بریتانیا در کمتر از یک دهه

سال آینده سازمان ملل بحث یکی از جلسه‌های خود را به بی خانمان‌ها اختصاص خواهد داد. بر اساس آمار از ۹ سال پیش تاکنون تعداد بی‌خانمانها فقط در بریتانیا ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

جین مک کابین گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط