چالش ها و فرصت های بریتانیا بر سر رسیدن به نقطه صفر تولید کربن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌ها و فرصت‌های بریتانیا بر سر رسیدن به نقطه صفر تولید کربن

رهبران جهان، هفته آینده در نشست اقدام اقلیمی سازمان ملل در نیویورک، جمع می‌شوند، تا فکری به حال آلودگی هوای کره زمین بکنند. تلاش جهانی برای کاهش تولید کربن و مقابله با تغییرات اقلیمی، هزینه‌ها و پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. سایمون جک، سردبیر اقتصادی بی‌بی‌سی، در این گزارش به فرصت‌ها و چالش‌هایی پرداخته، که بر سر راه بریتانیا تا رسیدن به نقطه صفر تولید کربن قرار دارد.