تقلب در بازی‌های کامپیوتری، راهی برای کسب درآمد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقلب در بازی‌های کامپیوتری، راهی برای کسب درآمد

تقلب در بازی‌های کامپیوتری مشکلی بزرگ است و بازارش هم داغ شده است. یک هکر نوجوان به بی‌بی‌سی گفته ماهانه هزاران دلار از هک بازی‌های کامپیوتری درآمد دارد. هفته گذشته چهار نفر در چین به اتهام هک و تقلب در بازی های کامپیوتری بازداشت شدند.

جو تایدی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط