مادر بزرگی در غم شوهر به کیک بوکسینگ پناه برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مادر بزرگی در غم شوهر به کیک بوکسینگ پناه برد

یک مادربزرگ ۷۶ ساله از کیک بوکسینگ برای تسکین غم از دست دادن همسرش استفاده کرده. جین مکنزی بالدوین که دو زانویش را هم عمل کرده می گوید این ورزش به زندگی‌اش رنگی تازه بخشیده. او حالا دارد برای یک مسابقه داخل رینگ تمرین می کند. گزارشی در این باره ببینید.

موضوعات مرتبط