کاهش جمعیت پرندگان در آسیا و آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش جمعیت پرندگان در آسیا و آمریکا

دو تحقیق بزرگ نشان داده اند که جمعیت پرندگان در آسیا و آمریکا به شدت رو به کاهش است. در اولین تحقیق آمده نسبت به آمار ۴۹ سال پیش حالا در آمریکا و کانادا تعداد پرندگان سه میلیارد کمتر شده است. تحقیق دوم هم می گوید در جزیره جاوا در اندونزی پرندگان بیشتر در قفس زندگی می کنند.

ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد.