دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانش‌آموزان جهان علیه تغییرات اقلیمی

امروز در سراسر جهان، صدها هزار نفر به خیابان ها آمده اند تا به کم اعتنایی به ضرورت مقابله با تغییرات اقلیم اعتراض کنند. این بزرگترین راهپیمایی حامیان محیط زیست است. دانش آموزان هم به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند و به نظر می رسد که نگرانی جوانان از آینده کره زمین از هر زمانی بیشتر شده است.

گفتگو با سیاوش اردلان، از مرکز شهر لندن و در قلب یکی از این راهپیمایی‌های تغییرات اقلیمی