کابوس مکزیکی‌هایی که خواب آمریکا دیده بودند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابوس مهاجران لاتین‌تبار که خواب آمریکا را دیده بودند

دیوان عالی آمریکا حدود ۱۰ روز پیش رای داد که دولت ترامپ میتواند پناهجویانی را که از آمریکای مرکزی خود را به مرز آمریکا میرسانند، مجبور کند تا در یکی از کشورهایی که از آنها عبور کرده اند، درخواست پناهندگی کنند. این سیاست، می‌تواند زندگی شماری از پناهجویان را به خطر بیندازد. تیمی از بی‌بی‌سی به شهر مرزی ماتاماروس در مکزیک رفته‌اند و این گزارش را فرستاده‌اند.