گزارش میدانی خبرنگار بی‌بی‌سی از اعتراض‌های قاهره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش میدانی خبرنگار بی‌بی‌سی از اعتراض‌های قاهره

شماری از مصری‌ها در قاهره، پایتخت و سایر نقاط مصر، علیه عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی دستکم ۷۴ نفر را در قاهره بازداشت کرده‌اند. تظاهرات دیشب، اولین تظاهرات از این دست از زمان روی کار آمدن آقای سیسی در پنج سال گذشته بود. این تظاهرات به دنبال طرح اتهام‌های فساد علیه رییس جمهوری و ارتش برگزار شد.

سالی نبیل از میدان تحریر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط