دیوان عالی اسپانیا به انتقال جنازه دیکتاتور سابق از بنای یادبود رای داد

فرانکو حق نشر عکس Getty Images
Image caption فرانکو (راست) و شاهزاده خوان کارلوس پادشاه اسپانیا - فرانکو با تعیین خوان کارلوس به جانشینی خود انتظار داشت نظام دیکتاتوری در اسپانیا دوام داشته باشد

دیوان عالی اسپانیا به انتقال جنازه دیکتاتور سابق این کشور از مدفن فعلی آن رای داده است.

دیوان عالی در رای خود که که امروز، سه‌شنبه ٢ مهر (٢٤ سپتامبر) صادر شد، شکایت خانواده فرانکو علیه تصمیم دولت به انتقال جنازه دیکتاتور سابق اسپانیا از محل موسوم به "دره شهدا" را وارد ندانسته و گفته است که دولت می‌تواند خواستار انتقال آن به محل دیگری شود. دره شهدا مجتمع یادبود عظیمی در نزدیکی مادرید، پایتخت اسپانیاست که به دستور ژنرال فرانکو ساخته شد و جمعی از شخصیت‌های بارز دوران دیکتاتوری او در آن دفن شده‌اند.

دولت سوسیالیست اسپانیا گفته است که وجود جنازه دیکتاتور سابق در این محل "مانند مغناطیس" فاشیست‌های امروز را به خود جذب می‌کند.

در حال حاضر، سه پرونده دیگر در همین مورد در دیوان عالی اسپانیا در دست بررسی است اما انتظار می‌رود در مورد پرونده‌های دیگر هم آرای مشابهی صادر شود.

انتقال جنازه فرانکو باعث بحث بین موافقان و مخالفان دوره زمامداری او شده بود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption دره شهدا - دولت اسپانیا حضور جنازه فرانکو در این محل را "مغناطیسی" برای جلب فاشیست‌های امروزی توصیف کرده بود

فرانسیسکو فرانکو، افسر ارتش اسپانیا، پس از پیروزی در جنگ داخلی اسپانیا در دهه ١٩٣٠ اداره امور این کشور را با عنوان "رئیس کشور" در دست گرفت هرچند تاکید داشت که به نظام سلطنتی اسپانیا وفادار است و پس از او، رهبری کشور به وارث خانواده سلطنتی باز خواهد گشت.

او پس از ٣٩ سال حکومت دیکتاتوری در سال ١٩٧٥ درگذشت در حالیکه شاهزاده خوان کارلوس را به عنوان رئیس آتی کشور معرفی کرده و انتظار داشت که او نظام دیکتاتوری را ادامه دهد.

پادشاه جدید با استفاده از اختیارات خود، پس از چهار دهه دیکتاتوری، نظام مشروطه را احیا کرد و دموکراسی را به این کشور بازگرداند.

اقدام پادشاه در تغییر نظام حکومتی با مخالفت شدید طرفداران فرانکو به خصوص نظامیان مواجه شد که در سال ١٩٨١ با اشغال پارلمان دست به کودتا زدند و خواستار بازگشت به نظام سابق شدند.

این اقدام با موضعگیری پادشاه به نفع پارلمان، به شکست انجامید.

اسپانیا که در سال ١٩٧٧ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داده بود، در سال ١٩٨٦ به عنوان یک کشور برخوردار از دموکراسی پیشرفته به عضویت این اتحادیه پذیرفته شد.

با اینهمه، هنوز هم نظام حکومتی فرانکو، که آن را نوعی دیکتاتوری فاشیستی توصیف کرده‌اند، طرفدارانی در جامعه اسپانیا دارد و موضوع انتقال جنازه او بار دیگر باعث بحث بین طرفداران دیکتاتوری و دموکراسی شده بود.

موضوعات مرتبط