مرگ خودخواسته؛ زوجی که مرگ را انتخاب کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرگ خودخواسته؛ زوجی که مرگ را انتخاب کردند

یک زن هشتاد ساله بریتانیایی از اتهام قتل همسرش که به شدت بیمار بود تبرئه شده است. حالا خانواده او خواستار تغییر قانون مرگ خودخواسته شده‌اند. میویس اکلستون و شوهرش دنیس هر دو با دارو خودکشی کرده بودند اما ماویس زنده ماند و به قتل شوهرش متهم شد.

جان مک گوایر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط