Media Player
پایان غم‌انگیز تلاش فیل‌ها برای نجات یکدیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
06.10.2019

پایان غم‌انگیز تلاش فیل‌ها برای نجات یکدیگر

در تایلند، شش فیل پس از سقوط از یک آبشار کشته شدند. این حادثه در یک پارک ملی اتفاق افتاد. دو فیل دیگر را نجات دادند.