مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا کیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا کیست؟

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امروز کار خود را رسما آغاز کرد. پارلمان اروپا دیروز به جوسپ بورل وزیرخارجه اسپانیا رای داد تا به جای فدریکا موگرینی سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دست بگیرد. آقای بورل گفته که بر سیاست تحریم روسیه پافشاری خواهد کرد و بیشتر بر اروپای شرقی متمرکز خواهد بود. او برای سیاست خارجی ایران هم نامی آشنا است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط