کوه‌های چربی، دشمن سلامت و شبکه فاضلاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوه‌های چربی، دشمن سلامت و شبکه فاضلاب

آنچه که در چاه توالت یا راه آب آشپزخانه سرازیر می‌کنید، ممکن است دردسر بزرگی برای مسوولان شبکه فاضلاب شهری شود. در بریتانیا، دانشمندان یک توده عظیم چربی را که در شبکه فاضلاب کشف شده بود، آزمایش کرده‌اند. این نوع توده‌ها که 'فتبرگ' نام گرفته‌اند، در نتیجه دفع نامناسب ضایعات شهری پدید می آیند و در بسیاری از نقاط جهان، سلامت مردم و شبکه های فاضلاب را تهدید می‌کنند.

نیکلاس نیک سادات گزارش می‌دهد