کردهای سوریه احتمال همکاری با اسد را بررسی می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کردهای سوریه احتمال همکاری با اسد را بررسی می‌کنند

در سوریه گروههای کردی که تا همین چند ماه پیش شانه به شانه ارتش آمریکا می‌جنگیدند، می‌خواهند با دولت بشار اسد وارد معامله شوند و باب گفتگو را با کرملین باز کنند. چرا؟ چون می گویند دونالد ترامپ به آنها از پشت خنجر زده و با عقب کشیدن نیروهای آمریکایی آنها را در برابر دشمنی قدرتمند تنها گذاشته، در برابر ارتش مجهز ترکیه. ترکیه این گروههای کرد را عقبه گروه پ‌ک‌ک کارگردان کردستان می‌داند، که سالهاست در ترکیه مبارزه‌ای مسلحانه را شروع کرده‌اند. حالا کردهایی که نزدیک به یک سوم خاک سوریه را کنترل می کنند از آمریکا دل بریده اند و به جبهه مقابل رو کرده اند.

باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط