بوم نقاشی کمکی برای درمان افسردگی زنان پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوم نقاشی کمکی برای درمان افسردگی زنان پاکستان

می گویند یک عکس گویا‌تر از هزار کلمه است. در پاکستان یک هنرمند این را کاملا باور دارد. او از کلاس هایش برای در مان و تغییر زندگی زنانی استفاده می کند که اضطراب و افسردگی دارند. در کشوری که بیماری روانی تابو به حساب می آید.

شبنم محمود گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط