آبی احمد؛ نخست‌وزیری که آتش جنگ اتیوپی و اریتره را خاموش کرد و نوبل جایزه گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابیی احمد؛ نخست‌وزیری که آتش جنگ اتیوپی و اریتره را خاموش کرد و نوبل جایزه گرفت

صلح امسال به ابیی احمد نخست وزیر اتیوپی تعلق گرفت. به گفته آکادمی نوبل، آقای احمد این جایزه را به خاطر تلاش برای پایان دادن به مناقشه مرزی با کشور همسایه، اریتره، برده. دو کشور بیست سال پیش درگیر جنگ مرزی شدند و از آن پس با هم دشمن بوده‌اند. تا اینکه ابیی احمد پارسال به نخست وزیری رسید و برای پایان دادن به دشمنی ها تلاش کرد. البته منتقدانش می گویند که او برای حل تنش های قوی در خود اتیوپی تلاش زیادی نکرده است.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط