آلبوم عکس؛ پنج سال پیش زندگی در کوبانی چگونه بود؟

پنج سال پیش در چنین روزهایی تقریبا چهل روز از مقاومت مردم کوبانی می‌گذشت. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) همچنان از دو موضع شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق به منطقه هجوم می‌آورد.

فشار افکار عمومی باعث شده بود ترکیه مرزهای خود را به روی مردم آواره کوبانی بگشاید. بیش از صد و پنجاه هزار مهاجر در شهرهای اورفا و سوروچ استقرار یافته بودند و کوبانی تنها با حضور پنج هزار غیرنظامی به شهری خالی از سکنه می‌مانست.

در آن روزها مقاومت و فداکاری زنان و مردان کرد باعث عقب‌نشینی داعش و آزادی شهری می‌شد که بیش از هفتاد درصد آن در روزهای ابتدایی جنگ به تصرف مهاجمان درآمده بود. تعدادی از مردم به ویژه زنان و دختران بنا به خواسته خود و برای حمایت از مبارزان در شهر مانده بودند.

این مجموعه حاصل دوازده روز زیستن است در کنار زنان و مردان کوبانی و تماشای "امیدها و مقاومت" آنها در جنگی نابرابر؛ تصویری از روزهایی ناآرام و متشنج شهری که در محدودیت و انزوای محض مقاومت می‌کرد.

شهر کوبانی در کردستان سوریه ۲۰۱۴
Image caption کوبانی در کردستان سوریه، ورودی غربی شهر، جاده منتهی به حلب اکتبر ۲۰۱۴
مبارز کوبانی
Image caption مبارز کوبانی در حال دیده بانی در جبهه غربی شهر
مبارز کرد کوبانی در حال آماده شدن برای رفتن به میدان رزم در جبهه شرقی شهر.اکتبر ۲۰۱۴
Image caption مبارز کرد کوبانی در حال آماده شدن برای رزم در جبهه شرقی شهر، اکتبر ۲۰۱۴
4ـ نبردهای خیابانی و جنگ های چریکی با حداقل امکانات. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption نبردهای خیابانی و جنگ‌های چریکی با حداقل امکانات. نوامبر ۲۰۱۴
درگیری های کوچه به کوچه ـ تلاش جهت تسلط بر مناطق استراتژیک شهری
Image caption درگیری های خانه به خانه، تلاش برای تسلط بر مناطق استراتژیک شهر
نوجوان مبارز کوبانی در حال ورود به ساختمان مدرسه، خود را از تیررس تک تیراندازهای داعشی دور نگه می دارند.
Image caption نوجوان مبارز کوبانی در حال ورود به ساختمان مدرسه خود را از تیررس تک تیراندازهای داعش دور نگه می‌دارند. تقریبا تمام نقاط شهر در تیررس تک تیراندازان داعش بود و تردد در معابر و خیابان‌ها بسیار دشوار و حتی ناممکن، نوامبر ۲۰۱۴
دختر نوزده ساله کرد درحال آماده شدن جهت ورود به میدان نبرد در جبهه شرقی شهر. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption دختر نوزده ساله کرد درحال آماده شدن برای نبرد در جبهه شرقی شهر، نوامبر ۲۰۱۴
مرد مبارز کوبانی از زمان کوتاه پیش آمده جهت آموزش های حداقلی به زنان و دختران مبارز استفاده می کنند. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption آموزش به زنان و دختران مبارز، نوامبر ۲۰۱۴
شهر به ویرانه ای تبدیل شده است. مبارزان کوبانی و نیروهای داعش در چند قدمی یکدیگر به مبارزه ای سخت و مستقیم مشغولند. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption شهر ویرانه شده بود و مبارزان کوبانی و نیروهای داعش در چند قدمی یکدیگر نبردی سخت و مستقیم داشتند، نوامبر ۲۰۱۴
خبرنگاران
Image caption خبرنگاران محلی در کنار مبارزان کوبانی در حال رقص و پایکوبی برای تجدید قوای روحی و روانی، اکتبر۲۰۱۴
کوبانی
Image caption کوچه‌ها از همه طرف در تیررس تک‌تیراندازهای داعش بود. نیروهای مردمی برای به حداقل رساندن دید تک‌تیراندازها کنار خیابان‌ها را با پارچه پوشانده بودند، اکتبر ۲۰۱۴
کوچه ها
Image caption نیروهای داعش مجبور به عقب‌نشینی از بخش‌هایی از شهر شده و تلاش برای پس گیری بخش های دیگر ادامه داشت. میدان سلام (آشتی) تنها نقطه کوبانی بود که داعش موفق به تسلط بر آن نشد، اکتبر۲۰۱۴
مبارزان کوبانی
Image caption بازپس‌گیری کوچه به کوچه و قدم به قدم خیابان‌های شهر و جشن و پایکوبی مبارزان در جبهه شرقی، اکتبر ۲۰۱۴
حفظ امنیت مناطق باز پس گرفته شده بر عهده ی زنان و دختران مبارز است. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption امنیت مناطق باز پس گرفته شده بر عهده زنان و دختران مبارز بود، نوامبر ۲۰۱۴
مزار مبارزان کوبانی - ـ مقاومت رمز زندگیست - این شعار مردم مبارز شهر کوبانی است. نوامبر ۲۰۱۴
Image caption مزار مبارزان کوبانی؛ مقاومت رمز زندگیست شعار مردم کوبانی بود، نوامبر ۲۰۱۴

عکس‌ها از روژین آبا