بیست شرکت از 5 کشور، مسئول تولید یک سوم گازهای گلخانه‌ای جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست شرکت، مسئول تولید یک سوم گازهای گلخانه‌ای جهان

تحقیقی نشان می‌دهد که بیست شرکت نفت و گاز مسئول تولید یک سوم گازهای گلخانه ای در جهان هستند. گازهای گاخانه ای باعث گرمایش زمین می شوند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی، شرکت ملی نفت ایران و برخی شرکت خصوصی غربی مثل شورون جزو ۵ کشوری هستند که بیشترین اکسید کربن را در نیم قرن اخیر تولید کرده‌اند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.