بازگشایی پارلمان بریتانیا و اعلام برنامه‌های دولت پس از برگزیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشایی پارلمان بریتانیا و اعلام برنامه‌های دولت پس از برگزیت

الیزابت دوم ملکه بریتانیا در مراسم رسمی بازگشایی پارلمان، برنامه دولت پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. در این مراسم، فهرست ۲۲ لایحه‌ای که دولت قصد دارد به پارلمان ببرد، ارائه شد. احزاب مخالف، دولت را متهم کرده‌اند که هدفش از برگزاری این مراسم، استفاده از ملکه برای تبلیغات انتخاباتی بوده و در شرایطی که وضعیت برگزیت نامعلوم است، بعید است بتواند این لوایح را به تصویب برساند.

بهرنگ تاج دین گزارش می‌دهد.