عزم ترکیه برای ادامه عملیات در مناطق کردنشین سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزم ترکیه برای ادامه عملیات در مناطق کردنشین سوریه

یگانهایی از ارتش سوریه تنها چند ساعت بعد از توافق با نیروهای کرد وارد مناطقی از شمال سوریه شدند که ارتش ترکیه در آن مشغول پیشروی است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که تحریم های سنگین علیه ترکیه در راه است. اتحادیه اروپا فروش تسلیحات به ترکیه را محدود کرده و روسیه به همه طرفهای درگیر هشدار داده کاری نکنند که بحران سیاسی را وخیم تر کند. اما رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرده که عملیات تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط