جنجال نژادپرستی و سیاست در فوتبال اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال نژادپرستی و سیاست در فوتبال اروپا

در بازی سه روز پیش ترکیه و آلبانی، بازیکن‌های ترکیه گلِ زده را با سلام نظامی جشن گرفتند که واکنش اتحادیه فوتبال اروپا را به دنبال داشت. از طرفی رئیس انجمن فوتبال انگلستان از اتفاقاتی که در بازی دوشنبه شب تیم این کشور در مقابل بلغارستان افتاد ابراز تأسف شدید کرده است. سلام های نازی و درآوردن صدای 'میمون' خطاب به بازیکن‌های انگلستان باعث شد بازی دو بار متوقف شود. چهار ماه پیش هم انجمن فوتبال، تیم بلغارستان را بخاطر رفتار نژاد‌پرستانه در بازی‌هایش مقابل کوزووُ و جمهوری چک محروم کرده بود.

جو ویلیسون گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط