تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات برگزیت در دقیقه نود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات برگزیت در دقیقه نود

گفت‌وگوها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر یک توافقنامه برگزیت جدید به مرحله حساسی رسیده است. توافقنامه‌ای که بریتانیا امیدوار است در نشست این هفته سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب برسد. به گفته مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، رسیدن به توافق ممکن است؛ ولی دو طرف تنها تا امشب فرصت دارند که متن آن را نهایی کنند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط