آتش‌سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس، هزاران نفر این اردوگاه را تخلیه کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس، هزاران نفر این اردوگاه را تخلیه کردند

تنها دو هفته بعد از آتش سوزی در اردوگاه موریا، یک آتش سوزی دیگر در اردوگاه واتی در جزیره ساموس در یونان رخ داد. هزاران نفر از پناهجویان این اردوگاه را تخلیه کرده‌اند. آنها شب را در بیرون اردوگاه صبح کردند. بیشتر پناهجویان در یونان سوری و افغان هستند. ایرانی‌ها هم تعداد زیادی از پناهجویان را تشکیل می‌دهند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط