کیسه‌های پلاستیکی که قرار بود ناجی طبیعت باشند، بلای جان آن شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کیسه‌های پلاستیکی که قرار بود ناجی طبیعت باشند، بلای جان آن شدند

خانواده مردی که کیسه‌های پلاستیکی را ابداع کرده می‌گویند، او از این که این کیسه‌ها تهدیدی برای زمین شده‌اند، حیرت‌زده و نگران بود، چون معتقد بود وجود آنها باید زندگی را راحت‌تر می‌کرد. پسر استن گوستاو تولن می‌گوید پدرش با هدف جلوگیری از قطع درختان به منظور تولید کیسه‌ کاغذی، کیسه پلاستیکی را ابداع کرد.

لورا فاستر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط