تاجیکستان میزبان اهالی فرهنگ و ادب و هنر کویت است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاجیکستان میزبان اهالی فرهنگ و ادب و هنر کویت است

تاجیکستان برای اولین بار، میزبان اهالی فرهنگ و ادب و هنر کویت است. یک سال و نیم پیش هم روزهای فرهنگ عربستان سعودی در تاجیکستان برگزار شده بود. در حالی که همکاریهای سیاسی و فرهنگی تاجیکستان با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال گسترش است، چهار سال است که این کشور با ایران رابطه چندان خوبی ندارد.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط