فناوری تولید تصاویری که حقیقی به نظر می‌رسند، اما از اساس جعلی‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فناوری تولید تصاویری که حقیقی به نظر می‌رسند، اما از اساس جعلی‌اند

فن‌آوری جعل عمیق می‌تواند تصاویری بسازد که از اساس حقیقت ندارند: تصاویری که در آن‌ها به نظر می‌رسد فردی، حرف خاصی می‌زند یا کاری را انجام می‌دهد که هرگز اتفاق نیفتاده است. کارشناسان درباره رواج استفاده از این فن‌آوری در صنعت هرزه‌نگاری هشدار می‌دهند.

میغا موهان گزارش می‌دهد.