تایید توافقنامه جدید برگزیت به دست رهبران اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تایید توافقنامه جدید برگزیت به دست رهبران اروپا

سران کشورهای اتحادیه اروپا، توافقنامه جدید خروج بریتانیا از این اتحادیه را تأیید کردند. توافقنامه‌ای که برای نهایی شدن، باید در پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا هم تصویب شود. بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا گفته مطمئن است که نمایندگان پارلمان، روز شنبه به این توافق رأی مثبت می‌دهند. این در حالی است که حزب دی ‌یو پی که حامی دولت آقای جانسون است، گفته مخالف این توافق است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.