به گل نشسته‌ها؛ فناوری در خدمت ماهواره‌های نهنگ‌یاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به گل نشسته‌ها؛ فناوری در خدمت ماهواره‌های نهنگ‌یاب

دانشمندان برای اولین بار نشان داده‌اند که می توانند از فضا به گل نشستن نهنگ‌ها را ببینند. آنها با استفاده از ماهواره‌ها می توانند نهنگ‌هایی را تشخیص دهند که در ساحل گرفتار شده‌اند. پژوهشگران معتقدند این فناوری می تواند به محیطبانان کمک کند تا در اتفاقات اینچنینی سریع تر برای کمک دست به کار شوند.

ربکا مورل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط