لبنان: حریری می‌رود، حریری نمی‌رود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لبنان: حریری می‌رود، حریری نمی‌رود؟

در چهارمین روز از اعتراض‌های گسترده در لبنان، عربستان سعودی شروع به خارج کردن شهروندانش از این کشور کرد. ده‌ها هزار تن از شهروندان لبنان در اعتراض به افزایش مالیات به خیابان‌ها آمده و دولت را به فساد متهم کرده‌اند. معترضان خواهان برکناری کل حکومت هستند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.