روزنامه‌های استرالیایی با سانسور به جنگ سانسور رفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه‌های استرالیایی با سانسور به جنگ سانسور رفتند

در استرالیا همه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های رقیب در اقدامی هماهنگ و نمادین امروز به صورت سانسور شده منتشر شدند. در صفحه اول همه روزنامه‌ها نوشته شده 'وقتی دولت واقعیت را از شما پنهان می‌کند، در حال مخفی کردن چیست؟' این رسانه‌ها می‌گویند اقدام‌های سخت‌گیرانه دولتی مانع از اطلاع‌رسانی درست آنها شده است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.