!اعتراض لبنانی‌ها جواب داد؛ مالیات‌ها لغو شد، خصوصی سازی آغاز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض لبنانی‌ها جواب داد؛ مالیات‌ها لغو شد، خصوصی سازی آغاز!

دولت لبنان، در واکنش به اعتراض های گسترده، وعده اصلاحات اقتصادی داده، اصلاحاتی که امروز به تصویب کابینه رسید. سعد حریری نخست وزیر، در یک سخنرانی گفت دولت تصمیم گرفته مالیات‌ها افزایش پیدا نکند. در عوض، در اقدامی نمادین، حقوق مقام های ارشد فعلی و پیشین نصف خواهد شد و کسری بودجه سه و نیم میلیارد دلاری کشور هم به کمک بانک ها جبران می شود. با این حال، اعتراض ها در بیروت و دیگر شهرها ادامه پیدا کرده است. معترضان می گویند، این اصلاحات ناچیزند و لبنان نیازمند تغییرات سیاسی و اقتصادی بنیادین است.

باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط