انتخابات  در کانادا: جاستین ترودو و نبرد بقاء
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات در کانادا: جاستین ترودو و نبرد بقاء

رای دهندگان کانادایی از ساعاتی پیش برای انتخاب نمایندگان مجلس و نخست وزیر پای صندوقهای رای رفتند. بر اساس نظرسنجی‌ها، دولت حاکم از حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو در رقابتی بسیار نزدیک با حزب محافظه‌کار قرار دارد.

بهمن كلباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط