پیروزی 'ناتمام' لیبرالها در انتخابات سراسری کانادا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی 'ناتمام' لیبرال‌ها در انتخابات سراسری کانادا

در انتخابات کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر، توانست حزب محافظه کار را شکست دهد ،ولی همزمان ۲۰ کرسی و اکثریت حزبش را در مجلس از دست داد. او حالا برای پیشبرد برنامه هایش به جلب نظر نمایندگان حزب چپ‌گرا نیاز دارد. در این رقابت، سه نماینده ایرانی و افغان تبار مجلس هم دوباره انتخاب شدند.

بهمن کلباسی از تورنتو گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط