معترضان لبنانی در خیابان چه می‌خواهند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معترضان لبنانی در خیابان چه می‌خواهند؟

حدود یک هفته است که معترضان در خیابان‌های لبنان در اعتراض به عملکرد سیاستمداران شعار می‌دهند.

دلیل بزرگترین تجمع اعتراضی در بیش از یک دهه اخیر در این کشور چیست و تظاهراتی که به یک کارناوال بزرگ خیابانی تشبیه شده، از کجا آغاز شد؟

موضوعات مرتبط