انتقال بقایای جسد فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا پس از ۴۴ سال

ژنرال فرانکو

منبع تصویر، AFP

بقایای جسد فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتورسابق اسپانیا ۴۴ سال پس از مرگش از آرامگاه فعلی‌اش به محلی دیگر منتقل می‌شود.

جسد او تاکنون در محلی موسوم به "دره شهدا" دفن بود. این محل مجتمع یادبود عظیمی در نزدیکی مادرید، پایتخت اسپانیاست که به دستور ژنرال فرانکو ساخته شد و بیش از ۳۰ هزار نفر از کشته شدگان جنگ داخلی اسپانیا ( ۱۹۳۹-۱۹۳۶) در آن دفن شده‌اند.

اما دولت سوسیالیست اسپانیا گفته که این کشور نباید به تجلیل از فاشیستی که نزدیک به چهار دهه بر این کشور حاکم بود، ادامه دهد. از این رو خواستار تغییر محل دفن ژنرال فرانکو شده بود.

دادگاه، شکایت خانواده فرانکو علیه تصمیم دولت مبنی بر انتقال جنازه دیکتاتور سابق اسپانیا را وارد ندانست.

بقایای جسد با هلی‌کوپتر به محل جدید منتقل می‌شود و تنها به تعداد اندکی اجازه داده شده تا شاهد این مراسم باشند.

از جمله این افراد وزیر دادگستری، یک کارشناس پزشکی قانونی، یک کشیش و ۲۲ نفر از وابستگان ژنرال فرانکو هستند. به رسانه‌ها اجازه حضور داده نشده است.

به خانواده ژنرال فرانکو اجازه نداده‌اند که پرچم اسپانیا بر تابوتش کشیده شود.

رسانه‌های اسپانیا هزینه نبش قبر و دفن مجدد ژنرال فرانکو را ۶۳ هزار یورو برآورد کردند.

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

دره شهدا محلی مقدس برای راستگرایان افراطی است

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
رادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست

پایان پادکست

فرانسیسکو فرانکو، افسر ارتش اسپانیا، پس از پیروزی در جنگ داخلی در دهه ١٩٣٠ اداره امور این کشور را با عنوان "رئیس کشور" در دست گرفت هرچند تاکید داشت که به نظام سلطنتی اسپانیا وفادار است و پس از او، رهبری کشور به وارث خانواده سلطنتی باز خواهد گشت.

او پس از ٣٩ سال حکومت دیکتاتوری در سال ١٩٧٥ درگذشت در حالیکه شاهزاده خوان کارلوس را به عنوان رئیس آتی کشور معرفی کرده و انتظار داشت که او نظام دیکتاتوری را ادامه دهد.

پادشاه جدید با استفاده از اختیارات خود، پس از چهار دهه دیکتاتوری، نظام مشروطه را احیا کرد و دموکراسی را به این کشور بازگرداند.

اقدام پادشاه در تغییر نظام حکومتی با مخالفت شدید طرفداران فرانکو به خصوص نظامیان مواجه شد که در سال ١٩٨١ با اشغال پارلمان دست به کودتا زدند و خواستار بازگشت به نظام سابق شدند.

این اقدام با موضعگیری پادشاه به نفع پارلمان، به شکست انجامید.

اسپانیا در سال ١٩٧٧ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داد و در سال ١٩٨٦ به عنوان یک کشور برخوردار از دموکراسی پیشرفته به عضویت این اتحادیه پذیرفته شد.