در کامیون‌های قاچاق پناهجو به بریتانیا چه می‌گذرد

در کامیون‌های قاچاق پناهجو به بریتانیا چه می‌گذرد

اجساد ۳۹ نفر در یک کامیون در اسکس در شرق انگلستان پیدا شده است. گزارش شده که همه آنها شهروند چین بوده‌اند.

در این ویدیو پناهجویی که در سال ۲۰۱۵ بخشی از سفر خود را به بریتانیا در کامیون‌های قاچاق انسان گذرانده از تجربه‌اش می‌گوید.