هشدار در مورد وضعیت مهاجران در بوسنی

هشدار در مورد وضعیت مهاجران در بوسنی

این ماجرا، سوال‌هایی در مورد مسیرهای مهاجرت به اروپا ایجاد کرده است. بوسنی حالا به یکی از دروازه‌های ورود مهاجران به اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در دو سال اخیر، حدود ۴۵ هزار پناهجو وارد این کشور شده‌اند که خیلی از آنها در شرایط دشواری زندگی می کنند بخصوص در سرمای زمستان بعضی از آنها ممکن است به خاطر نبود سرپناه، از سرما بمیرند.

جین مکنزی گزارش می دهد.