پناهگاه زنان قربانی خشونت در خجند تاجیکستان

پناهگاه زنان قربانی خشونت در خجند تاجیکستان

استان سغد از نظر موارد طلاق، خودکُشی زنان و خشونت خانوادگی در تاجیکستان در جایگاه اول قرار دارد. تنها در تابستان گذشته ۲۲ زن ساکن این منطقه خودکُشی کرده‌اند. به گفته جامعه شناسان، در بیشتر موارد، به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی، بیکاری، مهاجرت مردها به روسیه، بحثهای خانوادگی و آینده نا معلوم ، زنها دست به خودکُشی می‌زنند. خبرنگارمان سهراب ضیا در سفر اخیرش به شهر خجند، به تنها مرکز بحران و پناهگاه موقت برای زنان در شمال تاجیکستان رفته که خانه امید صدها زن قربانی خشونت و تبعیض ، در بیش از دو دهه اخیر شده است.