اعتراضات درعراق؛ نمایندگان طرفدار مقتدا صدر بست نشسته‌اند

اعتراضات درعراق؛ نمایندگان طرفدار مقتدا صدر بست نشسته‌اند

در عراق، نیروهای ویژه ضد تروریسم در بغداد مستقر شده‌اند تا جلوی حمله معترضان به ساختمانهای دولتی را بگیرند. این در حالی است که گروهی از نمایندگان پارلمان با تحصن خواستار استعفای نخست وزیر شده‌اند. تحصن نامحدود آنها در پی اعتراض‌های خونین علیه مشکلات معیشتی و فساد دولتی صورت گرفته که در دو روز گذشته دست کم ۶۳ کشته به جا گذاشته است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.