اسپانیا؛ پایتخت اهدای اندام در جهان

اسپانیا؛ پایتخت اهدای اندام در جهان

اسپانیا بالاترین شمار اهداکنندگان عضو در جهان را دارد. دلیلش نظامی است که فرض را بر این می گذارد که هر فردی اهداکننده عضو است، مگر این که خلافش را اعلام کند. اما این سوال همچنان برای بسیاری از مردم، مساله حساسی به شمار می آید و برای کشورهای مختلف، اداره کردن پدیده اهدای عضو با این پیش فرض کار آسانی نیست.

از بارسلون، لیزا سامرز گزارش می دهد.